Creaplan


ISBN: 90 75 277 296
Art.nr: 19002

Het Creaplan is gemaakt voor groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Het boek is verdeeld in twee periodes van vier maanden, met daarnaast voor wie nog tijd over heeft, een uit te werken thema voor de hele school.

1e periode
Een periode duurt vier maanden, waarin met 16 verschillende materialen en technieken wordt gewerkt. verf, krijt, tekenmaterialen, karton, papier, klei, textiel, techniek, enz.

De groepsverdeling is in vier groepen Iedere vier weken wordt er gewerkt met ander materiaal In vier weken worden er dus diverse technieken gedaan met n soort materiaal of er wordt een grotere opdracht uitgewerkt, dat meerdere weken kost om af te maken. Na vier weken wisselt men van materiaal.

Voor alle groepen geldt:
1e bladzijde: groepsindeling A, B, C, D en met welk soort materiaal per groep wordt gewerkt.
2de bladzijde: uitwerking van onderwerpen en technieken met dat materiaal
3de bladzijde: aanvulling van ideen voor speciale dagen, die in die periode van vier maanden voorkomen, zoveel mogelijk ondergebracht in het materiaal, waarmee gewerkt wordt.
Onderaan de bladzijde staat het benodigde materiaal wat in deze periode wordt gebruikt
Kerndoelen die zijn gehaald, staan onder aan de laatste bladzijde, voor de eerste periode wordt afgesloten.

2de periode
Andere materialen, onderwerpen en technieken indien nodig nadere informatie over de technieken indien nodig informatie over het te gebruiken materiaal

Mogelijkheden:
Er zijn 5 boeken; per groep een boek, dat mee gaat met de leerlingen naar het volgende jaar. of - hele school begint met de onderverdeling van Creaplan 1 het volgende jaar werkt de hele school met Creaplan 2 enz dit om te voorkomen dat men ieder jaar hetzelfde gaat doen. Nu zijn er voor vijf achtereenvolgende jaren toch steeds ander onderwerpen.

Voor Creaplan 1 zijn, voor wie daar behoefte aan heeft, de technieken voor de groepen 4 t/m 8 over twee boeken verdeeld, uitgewerkt. Het Creaplan houdt zich aan de gestelde kerndoelen.


Creaplan 1: uitgewerkte ideen, groep 4, 5 en 6


ISBN: 90 75 277 296
Art.nr: 19007


De titel van het boek zegt het al; de ideen van het Creaplan zijn nader uitgewerkt. Niet zo zeer het onderwerp, als wel de techniek van het te gebruiken materiaal. Verf is niet alleen maar verf dat dik of dun is te gebruiken. Verven kan op velerlei wijze en met verschillende materialen. Neem maar het verschil van werken met een penseel of een lyonse kwast. Er is verschil tussen werken met bijenwaskrijt of met oliepastel. Met basislijm kan dun maar ook dik materiaal of hout geplakt worden. Maar met basislijm kan men ook hele aparte voorwerpen maken. En zo gaat dat met heel veel materiaal.


Creaplan 1: uitgewerkte ideen, groep 7 en 8


ISBN: 90 68 46 014 5
Art.nr: 19008

Wat voor groep 4, 5 en 6 geldt, geldt eveneens voor groep 7 en 8 Het boek geeft de techniek weer die moet worden toegepast, maar gaat niet nader in op het onderwerp. Onderwerpen kunnen vaak beter actueel zijn, maar ze kunnen wel in een bepaalde techniek worden uitgewerkt.


Creaplan deel 2


ISBN: 90 75 277 547
Art.nr: 19003

Creaplan deel 2 heeft dezelfde opzet als deel 1 met dat verschil, dat er in andere volgorde, met soortgelijke materialen, maar andere onderwerpen en soms andere technieken wordt gewerkt. De delen 2, 3, 4, 5, zijn uitsluitend geschreven om te voorkomen dat ouders kunnen zeggen: ze maken daar op school ook ieder jaar dezelfde dingen. Natuurlijk moeten basistechnieken worden aangeleerd, maar onderwerpen kunnen het voorwerp heel anders doen lijken. Lees daarom vooral de tekst op onze site bij Creaplan 1

Het Boek door de boeken heen is te gebruiken als een themaboek. Men wil een bepaald thema en in dit boek staat in welke boeken van Creatieve handenarbeid en tekenlessen over dit thema gaan. En waar het in het des betreffende boek te vinden is. Dus behalve een themaboek is het ook een onmisbaar naslagwerk, voor hen die veel boeken van Creatieve hebben.


Creaplan deel 3


ISBN: 90 75 277 652
Art.nr: 19004

Creaplan deel 3 heeft dezelfde opzet als deel 1 en 2 met dat verschil, dat er in andere volgorde, met soortgelijke materialen, maar andere onderwerpen en soms andere technieken wordt gewerkt. De delen 2, 3, 4, 5, zijn uitsluitend geschreven om te voorkomen dat ouders kunnen zeggen: ze maken daar op school ook ieder jaar dezelfde dingen. Natuurlijk moeten basistechnieken worden aangeleerd, maar onderwerpen kunnen het voorwerp heel anders doen lijken. Lees daarom vooral de tekst bij Creaplan 1


Creaplan deel 4


ISBN: 90 75 277 92X
Art.nr: 19005

Creaplan deel 4 heeft dezelfde opzet als deel 1, 2 en 3 met dat verschil, dat er in andere volgorde, met soortgelijke materialen, maar andere onderwerpen en soms andere technieken wordt gewerkt. De delen 2, 3, 4, 5, zijn uitsluitend geschreven om te voorkomen dat ouders kunnen zeggen: ze maken daar op school ook ieder jaar dezelfde dingen. Natuurlijk moeten basistechnieken worden aangeleerd, maar onderwerpen kunnen het voorwerp heel anders doen lijken. Lees daarom vooral de tekst bij Creaplan 1


Creaplan deel 5


ISBN: 90 75 277 938
Art.nr: 19006

Creaplan deel 5 heeft dezelfde opzet als deel 1, 2, 3 en 4 met dat verschil, dat er in andere volgorde, met soortgelijke materialen, maar andere onderwerpen en soms andere technieken wordt gewerkt. De delen 2, 3, 4, 5, zijn uitsluitend geschreven om te voorkomen dat ouders kunnen zeggen: ze maken daar op school ook ieder jaar dezelfde dingen. Natuurlijk moeten basistechnieken worden aangeleerd, maar onderwerpen kunnen het voorwerp heel anders doen lijken. Lees daarom vooral de tekst bij Creaplan 1


Het boek door de boeken heen


ISBN: 90 75 277 30X
Art.nr: 19001

Boek door de boeken heen:

Het Boek door de boeken heen is te gebruiken als een themaboek. Men wil een bepaald thema en in dit boek staat in welke boeken van Creatieve handenarbeid en tekenlessen over dit thema gaan. En waar het in het des betreffende boek te vinden is. Dus behalve een themaboek is het ook een onmisbaar naslagwerk, voor hen die veel boeken van Creatieve hebben.