Kees playmais


ISBN: 90 75 277 946
Art.nr: 17006


Kees PlayMais is geschreven voor de beginnende lezer. Na het leeslesje komt de opdracht.
De leerling moet de eenvoudige opdracht zelf lezen en daarna uitvoeren. Het boek is losbladig. Meerdere leerlingen kunnen er tegelijk mee lezen en verschillende opdrachten uitvoeren.
Naarmate men verder leest in het boek, worden zowel de leeslesjes, als de opdrachten, moeilijker.
Uiteraard beleeft Kees veel. Hij valt o.a in het water. PlayMais lost op in water, Laat Kees dus wel een tijdje, maar niet al te lang in het water liggen!

Kijk ook eens bij knutselmaterialen of op de website van playmais.


Playmais creatief


ISBN: 90 75 277 431
Art.nr: 17003


PlayMais is een natuurproduct.
Kijk bij “Knutselmaterialen” bij “PlayMais”, (scrollen) hoe men moet werken met PlayMais. Voor het bevestigen van het materiaal heeft men dus geen lijm nodig.
PlayMais kan men knippen en vervormen, waardoor er leuke nieuwe vormen ontstaan.
In dit boek vindt U de vele mogelijkheden die met PlayMais kunnen worden gemaakt.
PlayMais hecht op papier. PlayMais kan men dus gebruiken in het platte vlak, maar er kan ook half ruimtelijk worden gewerkt. (werkstukken PlayMais 17003 J)
Men kan kaarten plakken of mozaïek leggen
Dieren maken met griezelige tanden (17003 C)
Bouwen met houten staafjes (17003 I)

PlayMais hecht op meerdere ondergronden als steen, bloempotjes, hout, karton of glas (17003 A) Kortom kijk in het boek en bij “werkstukken” onder: “PlayMais”. Kijk ook eens bij knutselmaterialen of op de website van playmais.


Playmais en groepswerk


ISBN: 90 75 277 881
Art.nr: 17005


Een groepswerk maken met de hele groep.
Samen overleggen, samen denken, samen bezig zijn en rekening houden met elkaar. De les krijgt een sociaal karakter, Allerlei onderwerpen, als thema te gebruiken, worden in dit boek behandeld.
Met het namaken van een ontstane situatie binnen de groep, kun je ook duidelijk het probleem naar voren brengen.
Ieder kind maakt een popje. De figuurtjes spelen op het schoolplein. Één kind mag niet meedoen. Hoe voelt dat kind zich?
Of bij verhuizen, hoe is dat als je al je vrienden of vriendinnetjes achterlaat en jij komt alleen in een gevormde groep? Wat moet de groep doen om de eenzaamheid van het nieuwe kind weg te nemen?
Dus naast het gezamenlijk werken met het materiaal zijn de onderwerpen vaak ook goed te gebruiken voor een kring gesprek.

Kijk ook eens bij knutselmaterialen of op de website van playmais.


Playmais opdrachten


ISBN: 90 75 277 563
Art.nr: 17004


Dit boek is geschreven voor de kleuters en groep 3.
Beginnend leren lezen, (letters) en leren tellen, (cijfers).
De letters en cijfers staan zo groot in het boek dat de plakjes PlayMais naast elkaar tussen de lijnen van de letters en cijfers geplakt kunnen worden. Daarnaast staat er b.v een aardbei bij A.
De leerlingen mogen zelf ook woordjes bedenken die met die klank beginnen.
Bij de cijfers staan tel opdrachten.
Bij de twee, tekeningetjes waar steeds twee plakjes worden geplakt, bij de drie, tekeningen waar drie schijfjes op moeten enz.
Het komt er dus op neer, dat al knutselend de kinderen ook meteen oefenen op de cijfers en letters.
Door het losbladige systeem kan men net zoveel kopieën maken als er nodig zijn voor de groep.

Kijk ook eens bij knutselmaterialen of op de website van playmais.